English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

Panoráma Špeciál: FILMOVÁ CENA LUX

 

 

 

 

 

FILMOVÁ CENA LUX vznikla v roku 2007 a každoročne ju udeľuje Európsky parlament.

Udeľovanie FILMOVEJ CENY LUX má dva hlavné ciele: pritiahnuť pozornosť verejnosti na Európsku úniu a jej politiky a podporiť obeh európskych (ko)produkčných filmov v rámci EÚ.

V tom spočíva jedinečnosť tejto iniciatívy Európskeho parlamentu. Vytvára platformu, ktorá umožňuje zdieľať európsky verejný priestor a byť jeho súčasťou prostredníctvom tematických diskusií (o filmoch v súťaži a témach, ktorým sa venujú) na rovnakom mieste (jedno mesto v každom členskom štáte) a v rovnakom čase. Na druhej strane divákom aj napriek jazykovej rôznorodosti Európy umožňuje sledovať filmy v ich materinskom jazyku. Vo všeobecnosti dokáže len veľmi málo európskych filmov prekonať jazykovú bariéru a osloviť divákov na celoeurópskej úrovni.

Európsky parlament sa v zmysle Charty základných práv Európskej únie aktívne zapája do propagácie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti1. Vďaka svojim legislatívnym právomociam je kľúčovým aktérom pri vytváraní politík EÚ, ktoré majú vplyv na každodenný život 500 miliónov Európanov. Medzi jeho právomoci patria kľúčové záležitosti ako prisťahovalectvo, integrácia, chudoba, sloboda prejavu, práva žien a mnohé ďalšie.

FILMOVÁ CENA LUX je inovatívny spôsob komunikácie o základných oblastiach európskej politiky, ktorá sa použitím rôznych prístupov usiluje o podporu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, a to nielen prostredníctvom právnych predpisov, ale aj využitím konkrétnej iniciatívy.

FILMOVÁ CENA LUX podporuje distribúciu troch filmov, ktoré postúpia do finále: k filmom sa pripoja titulky v 24 oficiálnych jazykoch a pre každý štát sa vytvorí DCP (Digital Cinema Package).

Informačná kancelária Európskeho Parlamentu na Slovensku predstaví troch finalistov na FILMOVÚ CENU LUX počas Medzinárodného filmového festivalu Bratislava.