English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

Made in Slovakia

Bratislavský filmový festival dlhodobo podporuje a prezentuje slovenskú kinematografiu prostredníctvom samostatnej programovej sekcie. Dramaturgiu programového výberu Made in Slovakia koncipujeme tak, aby v nej domáce publikum našlo atraktívne novinky a zahraniční hostia čo najreprezentatívnejší výber, na základe ktorého môžu spoznať súčasný slovenský film. Slovensko 2.0 je z tohto hľadiska ideálny titul - akýsi prierez najzaujímavejšími menami, žánrami a poetikami, navyše s ambíciou vypovedať o slovenskej realite dvoch porevolučných dekád. Zaujímavé sa nám zdalo aj spojenie s Gottlandom, ktorý uvedieme v slovenskej premiére v sekcii Proti prúdu. Gottland je (minoritne) slovenský film, ktorý taktiež ponúka podnetný pohľad na moderné české mýty na ploche piatich krátkych filmových esejí. Sekcia ďalej predstaví režijný debut kameramana Martina Štrbu o generácii fotografov Slovenskej novej vlny vlna vs. breh, novinku Pavla Barabáša Žiť pre vášeň,  mimoriadne vizuálne a emocionálne pôsobivý film Zdeňka Jiráského V tichu a tiež najnovší počin animátoriek z Ové Pictures Nina. Po úspechu minuloročných projekcií študentských filmov nebudú ani v tomto roku chýbať študentské filmy z Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici.