English version
15. Medzinárodný filmový festival Bratislava
6. november - 12. november 2013
Facebook Email Print RSS

Programové sekcie 2014

Identitu filmovému festivalu vtláča predovšetkým program. Jeho ťažiskom sú v našom prípade divácky obľúbené súťažné sekcie, ktoré sa sústreďujú na objavovanie nových talentov a budúcich hviezd svetového filmu. Tradičnou súčasťou programu je aj sekcia Panoráma, ktorá naopak predstavuje očakávané novinky etablovaných tvorcov, filmy ocenené na prestížnych festivaloch a festivalové hity. Sekcia Proti prúdu je venovaná nezávislým a experimentálnym filmom, ktoré sa vymykajú z kinematografického mainstreamu.

V programovej štruktúre si ponechávame aj priestor pre dramaturgické inovácie a kurátorsky zostavované sekcie, vďaka čomu každoročne dokážeme reagovať na horúce trendy, venujeme sa témam, ktoré hýbu svetom, alebo naopak, konkrétne témy do verejného diskurzu takýmto spôsobom vnášame.

Stabilné programové sekcie
Súťaž prvých a druhých hraných filmov
Súťaž prvých a druhých dokumentárnych filmov
Súťaž krátkych filmov
Panoráma
Proti prúdu
Made in Slovakia
so Súťažou slovenských celovečerných hraných a animovaných filmov

Kurátorské sekcie

Profil / Pocta
Sekcia predstavuje výnimočnú osobnosť svetovej kinematografie prostredníctvom jej diela a osobnej účasti na festivale.

Focus
Prezentuje konkrétnu národnú kinematografiu prostredníctvom vybraných diel rôznych rodov a žánrov.

Tematické sekcie
Antidepresíva, Príbehy: Filmy životnej sily, Červené westerny, Otázka chuti - to je len niekoľko príkladov takto koncipovaných sekcií z nedávnej minulosti.