English version
17. Medzinárodný filmový festival Bratislava
12. - 17. november 2015
Facebook Email Print RSS

Programové sekcie 2014

Identitu filmovému festivalu vtláča predovšetkým program. Jeho ťažiskom sú v našom prípade divácky obľúbené súťažné sekcie, ktoré sa sústreďujú na objavovanie nových talentov a budúcich hviezd svetového filmu. Tradičnou súčasťou programu je aj sekcia Panoráma, ktorá naopak predstavuje očakávané novinky etablovaných tvorcov, filmy ocenené na prestížnych festivaloch a festivalové hity. Sekcia Proti prúdu je venovaná nezávislým a experimentálnym filmom, ktoré sa vymykajú z kinematografického mainstreamu.

V programovej štruktúre si ponechávame aj priestor pre dramaturgické inovácie a kurátorsky zostavované sekcie, vďaka čomu každoročne dokážeme reagovať na horúce trendy, venujeme sa témam, ktoré hýbu svetom, alebo naopak, konkrétne témy do verejného diskurzu takýmto spôsobom vnášame.

Kurátorské sekcie Profil a  Pocta predstavujú výnimočnú osobnosť svetovej kinematografie prostredníctvom jej diela a osobnej účasti na festivale. Sekcia  Focus  prezentuje konkrétnu národnú kinematografiu prostredníctvom vybraných diel rôznych rodov a žánrov.

Programové sekcie

Súťaž prvých a druhých hraných filmov

Súťaž prvých a druhých dokumentárnych filmov

Súťaž krátkych filmov

Panoráma

Panoráma Špeciál: Cena LUX

Príbehy: Filmy životnej sily

Proti prúdu

Focus: Hongkong

Made in Slovakia

Made in Slovakia : Pocta - Ivan Palúch

Pocta - Theodor Pištek

Zvláštne uvedenie

Hrané filmy - mimo súťaž

Dokumentálne filmy - mimo súťaž

Krátke filmy - mimo súťaž

Súťaž prvých a druhých dokumentárnych filmov
Súťaž krátkych filmov
Panoráma
Panoráma Špeciál: Cena LUX
Príbehy: Filmy životnej sily
Proti prúdu
Focus: Hong Kong
Made in Slovakia
Zvláštne uvedenie