English version
17. Medzinárodný filmový festival Bratislava
12. - 17. november 2015
Facebook Email Print RSS

Na Berlinale budú aj tento rok slovenskí zástupcovia

Na Berlinale budú aj tento rok slovenskí zástupcovia

Aktuálny 62. ročník Medzinárodného filmového festivalu Berlín sa tento rok koná od 9. do 19. februára 2012. Slovenská kinematografia síce nebude mať zastúpenie v jeho oficiálnom filmovom programe, no už po siedmykrát sa prostredníctvom prezentačného stánku zúčastní Európskeho filmového trhu (EFM), ktorý je súčasťou Berlinale. Slovensko bude mať svojich zástupcov aj vo festivalových porotách a sprievodných podujatiach.

Prezentačný stánok na Európskom filmovom trhu

Slovenská republika bude mať na Európskom filmovom trhu (EFM) Berlín svoje zastúpenie v prezentačnom stánku Central European Cinema už po siedmykrát, tento rok v spolupráci troch krajín – Slovenska, Českej republiky a Slovinska. V tomto informačnom centre slovenskej kinematografie si budú môcť záujemcovia z radov zahraničných filmových profesionálov pozrieť slovenské majoritné i koprodukčné filmy na DVD, ale aj zostrihy pripravovaných projektov, v stánku budú ďalej dostupné presskity k slovenským filmom, katalógy o slovenskej kinematografii a ďalšie materiály. Zaujímavým a informačne bohatým propagačným materiálom, ktorý bude v stánku k dispozícii, je aktualizovaný katalóg Slovak Films 11 – 12 v slovensko-anglickej jazykovej verzii, tento rok s novým dizajnom a po prvýkrát aj po slovensky, ktorý informuje o celovečerných i krátkych hraných, dokumentárnych a animovaných filmoch za príslušné roky, ale zároveň je aj praktickým sprievodcom po základných informáciách o Slovensku a jeho kinematografii a audiovízii a obsahuje tiež adresár dôležitých audiovizuálnych inštitúcií a spoločností. Záujemcovia v stánku nájdu aj tlačený newsletter s viacerými informáciami z diania v slovenskom filmárskom svete, ktorý spolu s katalógom Slovak Films 11 – 12  vydal pri príležitosti účasti slovenskej kinematografie na berlínskom trhu Slovenský filmový ústav (SFÚ). Okrem možnosti dozvedieť sa dôležité informácie o slovenskom filme, poskytne stánok podobne ako po minulé roky aj priestor pre pracovné stretnutia slovenských filmových profesionálov.

Slovenskí zástupcovia na berlínskom festivale

Prezentačný stánok sa stal už tradičnou súčasťou berlínskeho filmového trhu, okrem neho budú mať Slováci tento rok zastúpenie aj v dvoch nezávislých porotách festivalu. Matúš Krajňák, absolvent bakalárskeho štúdia réžie na bratislavskej VŠMU, ktorý v súčasnosti študuje filmovú réžiu na DFFB v Berlíne, zasadne do poroty v sekcii Perspektive Deutsches Kino, slovenskou zástupkyňou v porote TEDDY Award Jury bude Monika Višniarová, dramaturgička Filmového festivalu inakosti, absolventka filmovej scenáristiky na VŠMU v Bratislave, ktorá v súčasnosti pracuje v Londýne pre Britský filmový inštitút. Formou trhových projekcií sa na berlínskom filmovom trhu tento rok predstavia dva slovenské koprodukčné filmy, a to Cigán Martina Šulíka a Alois Nebel Tomáša Luňáka.

Počas Berlinale sa tradične uskutoční aj jedno z pravidelných stretnutí účastníkov a lektorov celoročného medzinárodného workshopu ScripTeast, ktorý je zameraný na vývoj scenára dlhometrážneho hraného filmu. Slovensko v ňom tento rok budú zastupovať Michal Kollár a Anna Fifiková s pripravovaným filmom Červený kapitán. Michal Kollár sa ako režisér a producent tohto projektu zúčastní aj nového formátu alternatívnej prezentácie projektov, ktorá má bližšie k prípadovým štúdiám, ako ku klasickým prezentáciám pod názvom Pitch Stop. Prezentácia sa koná pod záštitou platformy Cinema Total a pripravuje ju maďarský kultúrny inštitút Collegium Hungaricum Berlin (.CHB). Jej základným cieľom je stimulovať spoluprácu a spájať filmových profesionálov v strednej Európe.

x x x

Organizátorom prezentácie na EFM Berlín je Slovenský filmový ústav (SFÚ) s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Partnermi prezentácie sú Château Topoľčianky a Slovenský inštitút v Berlíne. Viac informácií o 62. MFF Berlín nájdete na www.berlinale.de a viac o EFM Berlín na www.efm-berlinale.de.

Podrobnejšie informácie o slovenskej kinematografii a jej účasti na Berlinale sú dostupné na internetovej stránke www.aic.sk.