English version
17. Medzinárodný filmový festival Bratislava
12. - 17. november 2015
Facebook Email Print RSS

Miesto konania

  Kino Lumière - Špitálska 4

  Kino Mladosť - Hviezdoslavovo námestie 17

  Kino Nostalgia - Spoločenský dom NIVY, Súťažná 18

  FK 35 mm, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

  Bateliér - Továrenská 14