English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

Šymon Kliman Šymon Kliman

Šymon Kliman
Réžia: Martina Slováková
Slovakia ,Slovensko , 2012, 26 min.
Film:DVD
Kamera:Martina Slováková, Denisa Buranová
Scenár:Martina Slováková
Produkcia:Rozhlas a televízia Slovenska, sentimentalfilm, s.r.o.
Strih:Martina Slováková
Predaj:sentimentalfilm, s.r.o.

Film z cyklu FOTOGRAFI, ktorého zámer je prezentovať osobnosti slovenske fotografie formou desiatich 26-minútových dokumentárnych profilov. Šymon Kliman (1980) je umelecké meno mladého slovenského fotografa. Pochádza
z veľkého výtvarníckeho klanu Trizuljakovcov. V roku 2008 absolvoval štúdium fotografie v ateliéri Filipa Vanča na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako fotograf vo voľnom povolaní. Zúčastňuje sa kolektívnych
výstav na Slovensku i v Čechách a vystavuje na fotografických festivaloch v Európe. Šymon Kliman sa vo svojej tvorbe programovo venuje rozvoju otvorenej spoločnosti prostredníctvom špecificky zameranej umeleckej tvorby, jeho motívom sú portréty ľudí z rôznorodých sociálnych a kultúrnych prostredí. Dokument sa zameriava na Šymona ako mladého človeka s angažovanými názormi a záujmami o spoločnosti, rôzne sociálne a etnické skupiny. Chronologicky mapuje tri ťažiskové a úspešné projekty z portfólia tohto mladého autora – Móda v akcii, Cigáni na pekno a Partizáni.

Martina Slováková (1988, Trnava) pôvodne študentka Ateliéru fotografie a intermediálnych presahov u profesora Ľuba Stacha. Bakalárske štúdium absolvovala v Ateliéri videa a multimediálnej tvorby doc. Anny Daučíkovej, kde momentálne pracuje na svojej magisterskej diplomovej práci. Popri výtvarných projektoch (Slovenský národný remix) sa venuje dokumentom a tvorbe videoklipov pre nezávislú slovenskú hudobnú scénu.