English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

Blue Red Blue Red

Blue Red
Réžia: Daniela Krajčová
Slovakia , 2011, 6 min.
Film:Digi Beta
Kamera:Daniela Krajčová
Scenár:Daniela Krajčová
Hudba:Stefan Ivanov
Produkcia:FTF VŠMU
Strih:Daniela Krajčová

Príbeh opisujúci vzťah dcéry a otca v dvoch časových rovinách. V prítomnosti sa dospelá dcéra stará o svojho starnúceho otca v miestnosti rozdelenej na dve farebné časti. Dcéra sa pohybuje v modrom priestore, otec v červenom. V momentoch, keď dcéra prekročí pomaly sa posúvajúcu hranicu medzi dvoma farbami, si spomína na krátke momenty z detstva. 

Daniela Krajčová

Daniela Krajčová (nar. 1983 v Žiline) dokončila Vysokú školu výtvarných umení a dizajnu a neskôr aj Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Je preto logické, že svoj talent delí medzi výtvarné umenie a film. V tom prvom jej tvorba pozostáva z animácie, maľby a inštalácií. V tom druhom sa sústreďuje na nelineárne a nenaratívne filmy so sociálnym pozadím, buď s autobiografickým alebo dokumentárnym tónom. V roku 2009 sa zúčastnila na talentovej dielni na Berlinale.