English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

2011

. 1 9 A B C D E F G H I J K L M N P S T V W

FaustFaust

Faust
Hoci sa nechal voľne inšpirovať Goetheho príbehom, Sokurov tento známy mýtus o zapredaní duše diablovi radikálne reinterpretuje. Faust je mysliteľ, rebel a pionier, avšak zároveň anonymný človek z mäsa a kostí, ktorého ovládajú vnútorné popudy chamtivosti a chtivosti. Po filmoch Moloch (o Hitlerovi), Taurus (o Leninovi)...