English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

2011

. 1 9 A B C D E F G H I J K L M N P S T V W

El veladorNočný strážnik

Nočný strážnik
So západom slnka prichádza do práce nočný strážnik Martin na svojom rozheganom modrom Chevrolete. Maskoty miestneho cintorína, EI Negro a La Negra, trielia za jeho autom po ceste a vítajú ho vrtiac chvostmi. Zvuk neďalekého staveniska utícha, robotníci končia dennú šichtu a Martin ostáva sám s výhľadom...

Exit Through the Gift ShopExit Through the Gift Shop

Exit Through the Gift Shop
Film nominovaný na Oscara o fenoméne zvanom umenie ulice. Hoci sa stále vedú spory o to, či ide o umenie alebo vandalizmus, je nesporné, že „street art“ je zrejme najmasovejším protispoločenským hnutím od čias punku a momentálne najmódnejším umeleckým smerom. Film sa točí okolo životného...