English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

Stromopis Stromopis

Stromopis
Réžia: Barbara Odolienková
Slovakia , 2008, 1 min.
Film:DVD ,farebný
Kamera:Animácia/Animation: Barbara Odolienková
Scenár:Barbara Odolienková
Množstvo pocitov zhustených do pár sekúnd.
Barbara Odokienková (28 rokov)