English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

Homevideo Homevideo

Homevideo
Réžia: Lucia Sceranková
Slovakia , 2007, 3 40 s. min.
Film:DVD ,farebný
Scenár:Lucia Sceranková
Produkcia:Vysoká škola výtvarných umení, Ateliér Doc. Ilony Németh, akad. mal, Art.D.

Bežné predmety domácnosti a objekty sú súčasťou našich rutín, automatických pohybov, banálnych činov či rituálov. Obklopujú nás a ticho pozorujú.

Nikto si ich nevšíma. Skrývajú však v sebe tajný potenciál...
Lucia Sceranková (1985)