English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

Figurálna kompozícia Figurálna kompozícia

Figurálna kompozícia
Réžia: Pavol Juhás
Slovakia , 2005, 3 17 s. min.
Film:DVD ,farebný
Kamera:Pavol Juhás
Scenár:Pavol Juhás
Hrajú:Pavol Juhás
Produkcia:Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermédií, Ateliér súčasného obrazu, Doc. Adam Szentpetery, akad. mal.
Priestorová maľba bez obmedzení v jednom prázdnom byte.
Pavol Juhás (1980)