English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

Eastern Wind - Western Wind Eastern Wind - Western Wind

Eastern Wind - Western Wind
Réžia: Katarína Poliačiková
Slovakia , 2007, 2 42 s. min.
Film:DVD ,farebný
Scenár:Katarína Poliačiková
Produkcia:Vysoká škola výtvarných Bratislava v rámci predmetu hosťujúcej pedagogičky Janeil Engelstad as part of lectures delivered by visiting professor Janeil Engelstad, ateliér prof. Daniela Fischera, akad. mal.

Video tvorí statický nezostrihaný záber na vlajku na priečelí americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Idea práce spočíva vo východozápadnej orientácii budovy, s ktorou sa tu pracuje v symbolickej rovine: zástava veje vo vetre, ktorý je premenlivo západný alebo východný. Takto je video metaforickým zamyslením sa nad stabilitou, mocou a bezmocnosťou.

Katarína Poliačiková (1982)