English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

Cirurgía Cirurgía

Cirurgía
Réžia: Alberto González Vázquez
Spain , 2006, 5 min.
Film:DVD ,farebný
Scenár:Alberto González Vázquez
Hudba:Zvuk/Sound: Alberto González Vázquez
Produkcia:Arsénico P.C.
Nevšímajte si toto trasenie...
Alberto González Vázquez (34 rokov/years)