English version
16. Medzinárodný filmový festival Bratislava
8. november - 14. november 2014
Facebook Email Print RSS

Cez okno Cez okno

Cez okno
Réžia: Radovan Bries
Slovakia , 2007, 2 35 s. min.
Film:DVD ,farebný
Kamera:Radovan Bries
Scenár:Radovan Bries
Hudba:Zvuk/Sound: Radovan Bries
Produkcia:Akadémia umení v Banskej Bystrici, katedra Intermédií a Audiovizuálnej tvorby, pedagogické vedenie: MgA. Michal Murin, ArtD.

Video zachytáva priestor viditeľný cez okno vlaku a vo vlaku. 
 Spojením vzniká ilúzia skenovania priestoru počas cestovania.

Radovan Bries (1976)